Závěr


Neuronové sítě jsou vhodné pro předpovídání časových řad zejména díky učení pouze z příkladů, bez nutností zanášení doplňujících a někdy matoucích informací. Sítě jsou schopné zevšeobecňování a jsou odolné proti šumu. Na druhou stranu nikdy nelze s určitostí říci, co se vlastně použitá neuronová síť naučila, a lze jen velmi těžko nalézt odhad chyby.

Neuronové sítě však byly často s úspěchem pro předpovídání časových řad použity (viz literatura) Jsou ideální zejména pokud nemáme k dispozici žádný další popis sledované veličiny.

Literatura

Níže je uvedena literatura použitá pro vytvoření appletu a textu. Pro vyhledání dalších referencí a aplikací lze použít jakýkoliv vyhledávací stroj.

 

[1] Dostál. D: Předpovídání časových řad, 1997, diplomová práce, FEL ČVUT
[2] Doubek J: Předpovídání časové řady, semestrální práce, FEL ČVUT
[3] Pattreson D.: Artificial Neural networks - Theory and Applications, Prentice Hall, 1996
[4] Polívka: Předpovídání časových řad, 1998, diplomová práce, FEL ČVUT
[5] Šnorek M., Jiřina M.: Neuronové sítě a neuropočítače, Vydavatelsví ČVUT, 1996

O textu

Tento text a ilustrační applet byl vytvořen v rámci předmětu Neuronové sítě a neuropočítače na FEL ČVUT v roce 1999.Předchozí - Příklad - hodnota funkce           Hlavní stránka


(c) Marek Obitko, 1999 - Terms of use