Příklad - hodnota funkce


Pro ilustraci problematiky předpovídání pomocí neuronových sítí je k dispozici Java applet ilustrující vznik trénovací množiny a ukazující výsledek predikce hodnoty funkce x=f(t) pomocí sítě typu backpropagation.

Applet umožňuje experimentovat s předpovídáním časových řad pomocí sítě typu backpropagation. Jako průběh veličiny může být zadána funkce včetně šumu. Je umožněno určit parametry vytváření trénovací množiny a parametry sítě. Výsledné naučení sítě se ukazuje ve srovnání s původním učeným průběhem.

Poznámka: Další příklady s předpovídáním finančních dat jsou dostupné prozatím pouze v anglické verzi - data jsou dostupná pro NASDAQ a pro forex.

Postup při práci s appletem

Applet a popis (c) Marek Obitko, 1999; neuronová síť v appletu využívá třídy BPNeuron a BPNet
z NeuralWebspace, (c) Tomáš Vehovský, 1998, které byly modifikovány pro účely tohoto appletu.Předchozí - Trénovací množina           Další - Závěr


(c) Marek Obitko, 1999 - Terms of use