Předpovídání pomocí neuronových sítí


Predikce :-) V tomto tutoriálu uvedeme do problematiky předpovídání (predikce) pomocí umělých neuronových sítí. Popíšeme zejména předpovídání časových řad pomocí vícevrstvých dopředných neuronových sítí.

Nejprve uvedeme základní informace o předpovídání, poté popíšeme různé typy předpovídání a předpovídání pomocí neuronových sítí. Zaměříme se na vytváření trénovací množiny z časové řady. Pro ilustraci problematiky je k dispozici applet ilustrující vznik trénovací množiny a ukazující výsledek predikce pomocí sítě typu backpropagation.

Pro pokračování stiskněte tlačítko Next, případně můžete přeskočit text a předpovídání si rovnou vyzkoušet.Další - Předpovídání


(c) Marek Obitko, 1999 - Terms of use